Эфир из чего состоит: Эфир (физика) | это… Что такое Эфир (физика)?

Сложный эфир состоит из остатка предельной одноосновной карбоновой кислоты и предельного

‼️СРОЧНО‼️ Обчисліть об‘єм кисню, що потрібен для спалювання 30 л суміші, яка містить 10% ацетилену і 90% етану. ​

‼️СРОЧНО‼️ Обчисліть, який об’єм карбон (ІV) оксиду утвориться під час спалювання 5м3 етилену.​

помогите пожалуйста!!!Какие вещества  и в каком количестве будут обнаружены  после взаимодействия аммиака  массой 20г    с  хлороводородом массой 20г?

1. Қышқыл, бейтарап және сілтілік ортада перманганат ионының тотықсыздануының электронды-иондық жартылай реакцияларын көрсетіңіз.
2. Ле-Шателье принци

пінің тұжырымдамасын түсіндіріңіз.
3. Реакцияға қатысатын заттардың түзілуінің стандартты энтальпияларының мәндері бойынша стандартты реакция энтальпиясын есептеу формуласын көрсетіңіз (жалпы түрде және нақты мысалда).
4. Гесс заңының тұжырымдамасын түсіндіріңіз.
5. «Эквивалент»ұғымына анықтама беріңіз. Эквиваленттер заңының тұжырымдамасын және осы заңның математикалық өрнегін көрсетіңіз.
6. Келесі комплексті қосылыстарды атаңыз: (Nh5)2[PbCl4]; [Cr(Nh4)5(NO2)]Cl2; [Cr(Nh4)3Cl3]
7. Паули принципі мен Хунд ережесін түсіндіріңіз
8. Кристалл торларының түрлерін атаңыз. Мысалдар келтіріңіз.
9. Ионды-электрондық баланс әдісінің мәні неде? Осы әдіспен реакцияны теңестіру ретін түсіндіріңіз.
10. Ерітінділердің концентрациясы. Мысал арқылы түсіндіріңіз.
11. А.Вернердің координациялық теориясын түсіндіріңіз.
12. Кешенді қосылыстардың жіктелуі мен номенклатурасын мысал арқылы түсіндіріңіз.
13. Тотығу-тотықсыздану реакцияларын теңестіру әдістерін мысал арқылы түсіндіріңіз
14. Гомогенді және гетерогенді химиялық реакциялардың жылдамдығына әсер ететін факторларлы санамалаңыз.
15. «Донорлы-акцепторлы байланыс»ұғымына анықтама беріңіз. Мысал келтіріңіз.
16. Атомдағы электронның энергетикалық күйі. Квант сандары. Бас квант саны. Орбитальдық квант саны. Электрон бұлттарының пішіндері. Магнит және спин квант сандарын түсіндіріңіз
17. Сатылап жүретін тұз гидролизіне мысал келтіріңіз
18. Металдарды алудың негізгі жолдарын көрсетіңіз
19. Молекулаішілік және диспропорция реакцияларының ұқсастығы, айырмашылығын ажыратыңыз
20. Реакция жылдамдығы және оған әсер ететін факторларды түсіндіріңіз
21. Тотығу дәрежесі. Тотығу дәрежесі мен валенттіліктің айырмашылығы. Химиялық қосылыстардағы атомдардың тотығу дәрежесін анықтау. Мысалдар келтіріңіз
22. Балқымалар мен электролит ерітінділерінің электролизі. Анод пен катодтағы процестерді түсіндіріңіз
23. Қышқыл, бейтарап және сілтілік ортада дихромат ионының тотықсыздануының электронды-иондық жартылай реакцияларын көрсетіңіз.
24. Комплекстүзушіні және оның тотығу дәрежесін, лиганданы, координациялық санын көрсетіңіз, қосылысты атаңыз: [Fe(Nh4)6](NO3)3, K3[CoF6], [Co(Nh4)4(h3O)Cl]Cl2, Na2[NiCl4]
25. Комплекстүзушіні және оның тотығу дәрежесін, лиганданы, координациялық санын көрсетіңіз, қосылысты атаңыз: (Nh5)2[CuCl4], Pt(Nh4)2Cl4, (Nh5)2[Ni(C2O4)2(h3O)2], [Cr(Nh4)3(h3O)3]Cl3
26. Химия пәнінің міндеттерін атаңыз
27. Зат массасының сақталу заңын баяндаңыз
28. Құрам тұрақтылық заңын баяндаңыз
29. Авогадро заңын баяндаңыз
30. Эквиваленттер заңы. Химиялық заттардың эквивалентін анықтауды атаңыз
31. Газ заңдарын келтіріңіз
32. Менделеев –Клапейрон теңдеуін жазыңыз
33. Моль. Газдардың молярлық массасын анықтауды баяндаңыз
34. Атомның құрылысын атаңыз
35. Электрондардың атомдарда орналасуын көрсетіңіз
36. Квант сандарын атаңыз
37. Электрондық формулалар.Хунд ережесін жазыңыз
38. Д.И.Менделеевтің периодтық заңын жазыңыз
39. Иондану энергиясы. Электртерістілікті атаңыз
40. Металдық байланысты баяндаңыз
41. Иондық байланыстыбаяндаңыз
42. Ковалентті байланыстың анықтамасын жазыңыз
43. Химиялық реакцияның жылу эффектісі.Термохимиялық теңдеулерді жазыңыз
44. Химиялық реакцияның жылдамдығын жазыңыз
45. Әрекеттесуші массалар заңы, мысалкелтіріңіз
46. Вант-Гофф ережесін мысалдармен түсіндіріңіз
47. Қайтымды және қайтымсыз реакциялар. Химиялық тепе-теңдіктің анықтамасын жазыңыз
48. Ерітінділер. Ерітінділер концентрациясын атаңыз
49. Тұздар гидролизі процесін мысалдармен түсіндіріңіз
50. Металдардың физикалық және химиялық қасиеттерін жазыңыз.
Нужны ответы по химии даю 100 баллов

визначте вміст (%)їдкого натрію у каустичній соді , якщо наважка її 4,2906 г розчинена в мірній колбі місткістю 1л і на титрування 25 мл цьогорозчину

витрачається 26,75 мл 0,1 н розчину соляної кислоти.

Эфир обновляет максимум – Газета Коммерсантъ № 77 (7039) от 11.05.2021

Стоимость эфира, второй по популярности виртуальной валюты в мире, обновила исторический максимум, достигнув $4168. Прошедшее обновление алгоритма, а также ожидания снижения комиссий при переводе криптовалюты подстегивают спрос на нее. При этом доля биткойна в общей капитализации рынка уже опустилась ниже 45% и грозит сократиться еще сильнее на фоне роста интереса к альтернативным криптовалютам. Впрочем, эксперты полагают, что курс биткойна продолжит плавный рост, допуская достижение $70–75 тыс.


Фото: Jaap Arriens / NurPhoto / AFP

Фото: Jaap Arriens / NurPhoto / AFP

По данным ресурса CoinMarketCap, на торгах 10 мая курс эфира достигал $4168. Этот результат в 1,5 раза превысил значения закрытия апреля и более чем вдвое — закрытие марта. Капитализация эфира достигла $480 млрд, а его доля в общей для рынка криптовалюты (индекс доминирования) приближается к 20%. Между тем ведущая криптовалюта — биткойн (BTC) — с конца апреля остается вблизи отметки $58 тыс., что на 10% ниже исторического максимума, достигнутого в середине апреля.

В последние дни растут в цене и многие другие криптовалюты. По данным CoinMarketCap, за семь дней котировки Dogecoin (даже с учетом коррекции) выросли на 26%, Cardano — на 28%, Litecoin — на 40%, Chainlink — на 25%, Stellar — на 30%. В итоге индекс доминирования биткойна опустился ниже 45%, тогда как еще в апреле превышал 50%.

По мнению гендиректора финансовой компании Newcent Владимира Сметанина, на рост стоимости эфира и лайткойнов повлиял хардфорк (обновление алгоритма, включая дополнительные улучшенные возможности, произошло в середине апреля), а также другие технологические изменения. Еще одним фактором стало объявление о снижении комиссии за переводы в будущем, что увеличит интерес к активу, отмечает эксперт.

Предстоящее обновление EIP-1559 (меняет принцип формирования комиссий в сети, снижает расходы на проведение переводов) было анонсировано еще в начале марта, а его запуск намечен на июль. Однако, по мнению экспертов Binance, «энтузиазм по поводу обновления стал основным движущим фактором продолжающегося «бычьего» ралли эфира».

Вместе с тем, отмечает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, биткойн набрал критическую массу и стал слишком тяжелым для привлечения новых инвесторов.

Более того, добавляет эксперт, из-за относительной дороговизны BTC темпы его роста не соответствуют ожиданиям крупных игроков, которые хотят видеть 50%, 60%, 100% к капиталу.

В такой ситуации инвесторы частично фиксируют прибыль и переходят в альтернативные криптовалюты. В частности, Tesla сократила долю биткойнов в своем портфеле на 10% (основатель компании Илон Маск объяснил эту продажу проверкой ликвидности криптовалюты). В таких условиях индекс доминирования биткойна может продолжить снижаться. Причем, по мнению ведущего стратега EXANTE Яниса Кивкулиса, пробивание 30% «может спровоцировать серьезные волнения на рынке, сильно настораживая большинство участников рынка, напоминая о том, что у всякого ралли и сезона альткойнов есть пределы».

Вместе с тем эксперты Binance отмечают, что май является «стабильно позитивным, «бычьим» месяцем для инвесторов», по крайней мере предыдущие два года. Помимо этого для индустрии ожидается несколько крупных новостей. В частности, решение суда по делу Ripple и американской Комиссии по ценным бумагам (SEC). Если станет ясно, что они выйдут на мировое соглашение или SEC проиграет суд, то фаворитами криптоинвесторов станут, скорее всего, риппл (XRP) и Stellar (XLM), считает Юрий Мазур.

Кроме того, 1 июля Германия должна принять закон о разрешении немецким инвестиционным фондам вкладывать до 20% средств под управлением в цифровые активы. И если закон получит поддержку, то это коснется около €340 млрд.

Даже если только часть из них пойдет на крипторынок, это послужит сильным драйвером роста котировок, отмечают эксперты Binance.

Юрий Мазур считает, что в ближайшее время «фокус инвесторов будет все больше смещаться в сторону альткойнов». Вместе с тем биткойн также продолжит демонстрировать рост, но он будет достаточно медленным и сглаженным. По оценке господина Мазура, BTC будет ограничен значениями $70–75 тыс. Вместе с тем Янис Кивкулис напоминает, что в 2017 году капитализация эфира почти догнала биткойн, а потом отстала от него в разы и BTC вернул себе более 60% рынка.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин
Чем определяется бытие виртуальных активовЧитать далее

До того, как эфир стал мощным болеутоляющим средством, он пользовался успехом у гуляк | Office for Science and Society

Статуя из мрамора и гранита в Бостон-Коммон изображает врача в средневековой одежде, держащего ткань рядом с лицом человека, который, кажется, потерял сознание. Надпись на основании статуи гласит: «В память о том, что вдыхание эфира вызывает нечувствительность к боли, что впервые было доказано миру в Больнице Массачусетса в Бостоне, октябрь 1846 года нашей эры». Имена не упоминаются.

16 октября 1846 года дантист Уильям Мортон открыл эру хирургической анестезии, усыпив печатника Гилберта Эббота парами эфира из изобретенного им ингалятора. Хирург Джон Коллинз Уоррен затем приступил к удалению опухоли с шеи пациента без каких-либо обычных криков или метаний.

Уоррен посмотрел на врачей, которые были свидетелями события в хирургическом зале, которое впоследствии стало известно как «эфирный купол», и провозгласил: «Господа, это не обман».

Это было связано с неудачной попыткой другого дантиста, Хораса Уэллса, продемонстрировать анестезию закисью азота или веселящим газом в той же больнице. В этом случае Уэллс не дождался достаточно долго, чтобы закись азота подействовала, и пациент взвыл от боли, когда Уэллс попытался удалить зуб. Он вышел с позором под крики «вздор».

Хотя Мортон получил признание за первую организованную демонстрацию эфирной анестезии, он определенно не был первым, кто экспериментировал с этим химическим веществом. Эффект эфира, вызывающий сонливость, был впервые зарегистрирован 300 летами ранее, когда знаменитый швейцарский алхимик, философ и врач Парацельс заметил, что его пары вызывают состояние невосприимчивости у цыплят. Эфира в природе не существует, так откуда же его взял Парацельс?

В 1540 году немецкий врач и ботаник Валериус Кордус обнаружил, что нагревание спирта с серной кислотой, тогда известного как купорос, дает новое легко воспламеняющееся вещество с характерным запахом. Купорос был архаичным названием соединений, которые сегодня называются «сульфатами».

Кордус обнаружил, что при нагревании раствора зеленого купороса или сульфата железа (II), встречающегося в природе минерала, образуется «купоросное масло». Затем, в 17 веке, немецко-голландский химик Иоганн Глаубер обнаружил, что при сжигании серы с селитрой (нитратом калия) образуется серная кислота.

Нитрат калия разлагается с образованием кислорода, необходимого для превращения серы в триоксид серы, который растворяется в воде с образованием серной кислоты. В 19 веке нитрат калия был заменен пятиокисью ванадия, которая действовала как катализатор, упрощая производство триоксида серы. Это был метод, используемый для производства серной кислоты, необходимой для синтеза эфира в 1800-х годах.

До триумфального выступления эфира в 1846 году в штате Массачусетс Дженерал он приобрел репутацию рекреационного вещества. Любители вечеринок из среднего класса и студенты-медики как в Европе, так и в Америке резвились под воздействием эфира. Что еще более любопытно, употребление эфира было распространено в Европе и было особенно популярно в Ирландии, где католическая церковь пропагандировала воздержание от алкоголя и призывала людей поклясться не употреблять алкоголь. Питье эфира было способом обойти обещание. Эфир продавался в пабах и магазинах до 189 г.0s, когда он был классифицирован как яд.

Доктор Кроуфорд Лонг принимал участие в эфирных забавах, будучи студентом-медиком Пенсильванского университета, и когда в 1841 году он возглавил сельскую медицинскую практику в Джорджии, он вспомнил, что у эфирных шутников иногда появлялись шишки и синяки, которые казались быть в неведении.

Можно ли использовать эфир для облегчения боли, подумал он теперь? Ответ пришел, когда он родил второго ребенка своей жены с помощью эфирного наркоза. Лонг провел безболезненное удаление зубов и в 1842 году использовал пропитанное эфиром полотенце, чтобы усыпить Джеймса Венейбла, прежде чем приступить к вырезанию двух опухолей на его шее. Но Лонг не был академиком, не интересовался публикациями и не жаждал славы или богатства.

Спустя два года после знаменитой демонстрации Уильяма Мортона Лонг задокументировал свои усилия в «Южном медицинском и хирургическом журнале» в статье, озаглавленной «Отчет о первом вдыхании серного эфира в качестве анестетика при хирургических операциях».

Он описал ряд случаев, в том числе ампутацию двух пальцев у мальчика, которого во время одной процедуры наложили на наркоз, а не на другую. Лонг сообщил, что пациент ужасно страдал без эфира, но был бесчувственным с ним. По его словам, причиной, по которой он откладывал публикацию, была необходимость преодолеть критику со стороны местных коллег, которые предположили, что эфирный эффект был просто примером месмеризма, который в то время рекламировался как метод уменьшения боли.

Своей публикацией Лонг добавил свое имя в список людей, заявляющих, что они были изобретателями эфирной анестезии. Были, конечно, Уильям Мортон и Чарльз Джексон, врач, который бросил медицину, чтобы основать частную лабораторию аналитической химии, где он также обучал студентов, в том числе Мортона, приехавшего расширить свои научные знания.

Джексон утверждал, что он познакомил Мортона с эфирной анестезией, и они годами были вовлечены в ожесточенную битву. Был также студент Беркширского медицинского колледжа Уильям Э. Кларк, который утверждал, что впервые использовал эфир для усыпления пациентов.

Именно из-за разногласий бостонский монумент не носит имени ни одного из претендентов. Но в нем есть библейская цитата из Исаии: «И это исходит от Господа Саваофа, чудесное и превосходное в действии», обращаясь к беспокойству людей, что облегчение боли каким-то образом мешает воле Бога.

Цитата предполагает, что медицинское вмешательство само по себе является даром от Бога и подкрепляется рельефом на статуе, изображающей женщину, олицетворяющую торжество науки, сидящую на троне из пробирок, горелок и дистилляторов, а Мадонна с младенцем смотрит на нее. с одобрения. Сбоку от памятника также есть сцена Гражданской войны, где полевой хирург Союза готов ампутировать ногу раненому солдату. Солдат спит спокойно. Благодаря эфиру он не чувствовал бы боли.

Празднуем национальный день эфира! Немного истории и (с содроганием) химии

16 октября в 1906 году было объявлено «Днем эфира» в честь одного из самых важных открытий в истории. Прочтите это, и вы получите захватывающую историю об эфире, а также еще одну отвратительную главу в серии «Ужасный урок химии из ада». Как ты не можешь?

Хорошо, это, наверное, не так примечательно, как, скажем, Национальный день распространения собачьего пукания (Нет, я не шучу, сегодня 8 апреля). Но не беспокойтесь. Для всех вас придурков ученых людей , которым по какой-то странной причине нравится «Ужасный урок химии из ада» ®,  эта статья удовлетворит ваши непристойные побуждения, в то время как также есть много для безработных неудачников  специалистов по истории.

Да, в ACSH мы делаем все — мы ваш универсальный магазин знаний, полезных или иных!

Теперь, когда мы покончили с вульгарной саморекламой, давайте обсудим эфир. Это действительно очень интересно!

Немного истории

Эфир, сокращенно от диэтилового эфира, является одним из самых важных химических веществ в истории, и его использование в качестве общего анестетика является, возможно, одним из величайших открытий всех времен (1) . Операция до анестезии была сущим кошмаром. Вот один особенно ужасный пример женщины по имени Фанни Берни , перенесшей мастэктомию в 1811 году:

Когда ужасная сталь вонзилась в грудь… Мне не нужны были запреты, чтобы не сдерживать свои крики. У меня начался крик, который не прекращался в течение всего времени разреза… так мучительна была агония… Затем я почувствовал, как Нож [дергает] по грудине – царапая ее.

Источник: Дэвид Лили в The Conversation

Слишком поздно для мисс Берни, 16 октября 1846 года, Уильям Т.Г. Мортон, бостонский дантист, продемонстрировал первое использование того, что тогда называлось серным эфиром (см. раздел о химии), во время операции в Массачусетской больнице общего профиля. Мортон, возможно, первый в мире анестезиолог, ввел свое изобретение (2) , в то время как доктор Джон Уоррен, известный хирург, удалил опухоль с шеи пациента.

Уильям Т.Г. Мортон ДДС. Источник: Wikipedia.

Источник: JAMA. 1906 г.; XLVII(15):1199, Anon

Вы знаете, что дальше

Несмотря на то, что это один из самых летучих растворителей (точка кипения 95 o F), он легко воспламеняется. если вы оставите его слишком надолго, он будет только рад взорваться; эфир является одним из основных продуктов синтетической органической химии — очень широко используемый растворитель. Каждый химик-органик использовал его в то или иное время. И мы можем уловить его характерный сладкий в основном приятный запах во сне.

Немного номенклатуры… Технически эфир не химическое вещество; это класс органических химических веществ, который содержит фрагмент углерод-кислород-углерод (C-O-C). Но термин «эфир» также является универсальным сокращением для диэтилового эфира. В чем дело? В этом случае (только) диэтил имеет значение , которое предполагается равным , когда используется «эфир». Но это не так просто. Оба атома углерода должны быть связаны либо с водородом, либо с алкильной группой, либо с замещенной алкильной группой (рис. 1).

Рисунок 1. Диэтиловый эфир содержит две алкильные группы, в данном случае обе этильные группы. Вы можете заменить атомы водорода на алкильные группы, и химическое вещество по-прежнему будет частью класса эфиров. Отсюда и жуткое название хлорметилтрихлорметиловый эфир. Вы можете вспомнить термин МТБЭ на заправочной станции. Это был антидетонационный компонент бензина, пока он не был запрещен в 2002 году, потому что он водорастворимый, попал в грунтовые воды и остался там. Хотя этилацетат немного похож на эфир, это не потому, что эта дурацкая штука в синей рамке представляет собой карбонильную группу, а не алкильную группу.

Почему «Серный эфир?»

Серного эфира не существует. Название происходит от того, как это было сделано — путем нагревания вина с серной кислотой. (Фигура 2). Хотя ряд кислот будет работать, именно эта реакция, впервые проведенная в 1540 году, является сегодня промышленным процессом для производства эфира, хотя используется спирт, а не вино. Насколько это безумие?

Синтез эфира из этилового спирта — реакция дегидратации (образуется вода)

Эфир набирает обороты

Если вы используете эфир в лаборатории, лучше запишите дату, когда вы его открыли, или безопасность идиоты инспекторы перегорят. Почему? Потому что, как и хлеб, эфир «черствеет». Только в этом случае «несвежий» имеет совсем другое значение. Вы действительно не хотите, чтобы эфир сидел рядом с кислородом в баллончике (рис. 2).

Фото: Sigma-Aldrich

Рис. 2. (Слева) Новая банка эфира и одна открытая. Обратите внимание на дату, написанную на банке. Вскрытый баллончик с эфиром необходимо утилизировать через полгода. (справа) Реакция эфира с кислородом с образованием перекиси диэтилового эфира. Я не рекомендую пробовать это как хобби.

Или это может случиться…

Взрыв перекиси эфира в Калифорнии. Фото: Шон Скалли/Weekly Calistogan, Napa Valley Register

Почему перекиси взрываются? «Почему вещи взрываются» (2016) — отличное начало.

Получить кайф с помощью моих друзей-химиков

Как и в этой статье, эфир усыпит вас. И, как и любой другой наркотик или химическое вещество, которое может изменить ваше психическое состояние, им злоупотребляли.

Эфир был особенно популярен в Ирландии в 1800-х годах, где он считался более социально приемлемой альтернативой алкоголю, когда начинались антиалкогольные кампании. (Звучит знакомо?) На самом деле человек выпили штуки. Возможно, мое отвращение к этому происходит из-за моей первой карьеры химика-органика, когда мы редко брали с полки случайную бутылку с каким-то химическим веществом и делали глоток. (Чаще всего эфир вдыхают из-за его чрезвычайной летучести.) Ирландия объявила его ядом в 189 году.0. 

В литературе есть разрозненные примеры зависимости от эфира (вероятно, ненастоящей), случайных отравлений, предполагаемого самоубийства в результате удушья и смертей от передозировки, которые не были редкостью, поскольку эфир использовался в качестве общего анестетика примерно до 1960 года. DEA классифицирует его как «перечисленное химическое вещество» не потому, что им можно злоупотреблять, а потому, что оно обычно используется в синтезе уличных наркотиков, таких как метамфетамин и кокаин.

Спокойной ночи

Я полагаю, что большинство из вас уже спит (или в коме). Если нет, то можно (но нужно а не ) попробуй эфир. Существует даже классное устройство доставки, запатентованное в 1897 году: эфирный конус Вудлинга. Наверное не на eBay.

Фото предоставлено JAMA

Марлевая подкладка; готов к использованию; чисто, удобно. Используйте один раз и выбросьте. Он состоит из прочного бумажного конуса и отдельной марлевой подкладки с непроницаемой папиросной бумагой между ними. Конус загибается вокруг его устья, чтобы более надежно удерживать подкладку, а также получить гладкую поверхность для соприкосновения с лицом пациента. Желоб, образованный этой складкой, улавливает излишки эфира, и он реабсорбируется подкладкой, а не вытекает на лицо пациента.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top